de Gebiedscoöperatie in een notendop

Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een innovatief mkb. We onderscheiden ons van de vele andere coöperaties doordat we niet rond één doel of binnen één branche georganiseerd zijn. Wij verbinden groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio. Onze leden komen dus niet uit één branche en gaat het ook niet om één doel. We richten ons op de ontwikkeling van collectieve korte ketens. In die ketens gaat het om voedsel, energie, waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg – allemaal in de regio, met de regio en voor de regio. We pakken onze onderwerpen integraal aan en de aspecten van groene economie, duurzaamheid en innovatie komen duidelijk naar voren.


Workcept.nl

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling en de regionale ontwikkeling

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier staat voor de kracht van een coöperatieve aanpak in het Westerkwartier. Van grote ondernemingen tot ZZP’ers in het gebied, van het basisonderwijs tot universitair geschoolden. Met ondersteuning van toekomstgerichte overheden werken we samen aan de toekomst van het Westerkwartier. Dit betekent concreet: werken aan een mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Werkgelegenheid is in deze ontwikkeling een bepalende factor. De Gebiedscoöperatie gelooft erin dat iedereen op zijn of haar niveau, met zijn of haar ervaring en verleden een essentiële bijdrage kan leveren. Juist door iedereen een plek te geven binnen de maatschappij werken we aan zowel de persoonlijke als de regionale ontwikkeling.