Artikelen door GCWK

Nieuwe Regio Partner: Loonwerkbedrijf Stuut

We zijn zeer verheugd gelijk in de eerste weken van het jaar een nieuw lid te mogen presenteren: Loonwerkbedrijf Stuut uit Jonkersvaart. Stuut en de Gebiedscoöperatie doen al enige tijd samen projecten, maar nu is de samenwerking binnen de coöperatie ook echt bezegeld. Stuut is een allround loonwerkbedrijf, dat zich de laatste jaren ook steeds […]

Nieuwe huisstijl voor de Gebiedscoöperatie!

1 januari 2018 is onze nieuwe huisstijl gelanceerd. Hierbij een korte introductie: De pijl bestaat uit vier componenten. Deze worden onderscheiden door de vier kleuren. De pijl kan niet zonder al deze vier componenten, anders verliest de pijl zijn vorm. De pijl staat voor de Gebiedscoöperatie, zonder alle vier de O’s is de coöperatie niet […]

Programmalijn Sociaal Domein: Social Impact Bonds!

Binnen de Programmalijn Sociaal Domein van de Gebiedscoöperatie doen we onderzoek naar verschillende thema’s. In het vorige bericht is al meer verteld over de ontwikkeling van Workcept. In dit nieuwsbericht willen we wat meer vertellen over een ander belangrijk onderwerp, namelijk Social Impact Bonds. In de provincie Groningen is, op Flevoland na, de hoogste werkloosheid […]

Regionaal MKB werkt samen aan nieuwe verdienmodellen in FOOD

De Gebiedscoöperatie werkt aan een regionale voedselketen. Wij denken dat dit mogelijkheden biedt voor met name het mkb. Nu komt er nog veel voedsel van ver. We produceren hier behoorlijk wat primaire producten, maar de verwerking vindt elders plaats. Wij geloven in een grootschalige regionale keten met een schaalsprong van lokaal naar regionaal en een […]

Coöperatief werken in de praktijk

Gebiedscoöperatie zet werkorganisatie op De Gebiedscoöperatie Westerkwartier begint steeds meer een begrip te worden in de regio. Het ledenaantal groeit de afgelopen maanden sterk en studenten van scholen als de Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, Onderwijsgroep Noord en het Alfa College weten de weg naar het Westerkwartier steeds beter te vinden. Wel bleef het vraagstuk staan […]

Voorzitter Gebiedscoöperatie Leendert Klaassen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Gistermiddag ging onze voorzitter, Leendert Klaassen, officieel met pensioen. De laatste jaren was hij werkzaam bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden, alwaar hij het fusietraject met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden begeleide en Stenden internationaal op de kaart zette. Tijdens zijn afscheid werden er vele mooie woorden gesproken en verraste de burgemeester van Leeuwarden hem zelfs met […]

Geslaagde bijeenkomst Loket Levende Dorpen

Gisteravond was in het dorpshuis van Niekerk de bijeenkomst Loket Levende Dorpen. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende projecten gepresenteerd. De volgende projecten kwamen aan bod: de Fietscrossbaan in Grijpskerk; de Belevingsfietsroute in het Westerkwartier; het Legio museum; Samen Actief in het Groen; het Kloostermuseum Aduard; Stichting Eise Eisinga Visvliet; LEGiO-run. Er was veel belangstelling voor […]

Gebiedscoöperatie Westerkwartier bouwt ‘Innovatiebrug’ met Duitse Wesermarsch

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft een Letter of Cooperation ondertekend met het bestuur van Diakonisches Werk Oldenburg (DWO).  DWO is de grootste werkgever in de Duitse Landkreis Wesermarsch op gebied van zorg, gezondheid en sociaal welzijn. DWO is geïnspireerd door onze werkwijze en wil deze leren toepassen in de Metropoolregio Bremen-Oldenburg. De samenwerkingspartners willen de gevolgen […]

De mensen van de Coöperatie: Lonneke Hoekstra – Afstudeerster

Lonneke studeert Bedrijfskunde MER (Management Economie en Recht) aan het instituut Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool te Groningen. Bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is ze aan het afstuderen binnen het thema verticale landbouw.   Lonneke aan het woord: Voor mijn afstuderen wilde ik graag onderzoek doen naar verticale landbouw en de mogelijkheden daarin binnen Nederland.  Verticale landbouw […]

Mondragón inspireert Groningen!

Al tientallen jaren is Mondragón in Noord Spanje een goed lopend voorbeeld voor het coöperatief werken. Er zijn honderden coöperaties opgericht die goede bedrijfsresultaten laten zien. Uitgangspunt is de verantwoordelijkheid en de solidariteit van de medewerker om een bedrijf tot een succes te maken. Het geeft werk aan duizenden Basken en de bedrijven hebben internationale […]

Per direct volop uitdagende afstudeeropdrachten en stages!

Ben je op zoek naar een uitdagende stageplek of afstudeeropdracht in een innovatieve omgeving? Geïnteresseerd in een duurzame economie, die de regio versterkt? Wil je met ondernemers onderzoek doen naar duurzame business modellen in de circulaire economie. Of wil je werken aan het innoveren van het sociale domein met als doel een inclusieve maatschappij, waarin […]

Bijeenkomst over subsidieregeling leefbaarheidsprojecten

Een fietscrossbaan in Grijpskerk, een lift in dorpshuis De Til in Leek, de Koffer van Rinus in Enumatil, het Legio-Museum in Grootegast, de dorpsklok in Boerakker, de Hondsrugtuin in Haren, het festival Margrietpark in Sappemeer. Dit is zomaar een greep uit de tientallen fantastische projecten die tot stand gekomen zijn mede dankzij een financiële bijdrage […]

Middag-Humsterland energieneutraal met behoud van het nationale landschap?

Bewoners, duurzaamheidsinitiatieven, onderzoekers en studenten willen Middag-Humsterland energieneutraal gaan maken. Het Middag-Humsterland is de laatste tijd volop in het nieuws. In samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft een groep van 70 bewoners, ondernemers en experts een visiedocument opgesteld. Een van de speerpunten waarmee men in de toekomst meer bezig willen is de energietransitie naar duurzame […]

Structurele samenwerking regionale voedselketen

We hebben eerder al geschreven over onze activiteiten voor herstel en vernieuwing van de regionale voedselketen. We gaan hiermee bezig omdat de werkgelegenheid in de landbouw in de komende decennia drastisch afneemt. Toch zijn er kansen voor innovatie en nieuwe werkgelegenheid als we regionale verwaarding opnieuw stimuleren. Waarom gaan we niet produceren voor de eigen regio […]

Programmalijn Sociaal Domein: Westerkwartier Inclusief

Zoals eerder beschreven is er sinds kort een nieuwe programmalijn rondom het sociale domein binnen de Gebiedscoöperatie. Zo’n 35 studenten doen onderzoek naar diverse onderwerpen gericht op inclusieve arbeidsmarkt, alternatieve financieringsvormen en coöperatief denken en doen. In elke nieuwsbrief zullen we een van deze onderdelen nader belichten.   Inclusieve arbeidsmarkt Het werken aan een inclusieve […]

De mensen van de Coöperatie: Helena Hartholt – Buro Troje

Buro Troje versnelt, verbindt, deelt, onderzoekt en organiseert sinds 2014 binnen zorg, welzijn, onderwijs en het lokale domein. Spin in het web is Helena. Nee, niet van Troje, maar Helena Hartholt. Zij brengt paardenkracht en diepgang samen en neemt haar stevige netwerk mee. Zo werkt ze samen in co-creatie met bondgenoten aan projecten, onderzoek, congresorganisatie […]

Nieuwe Regio Partner: Inclusie Noord

Sinds dinsdag 31 oktober zijn we een lid rijker: Inclusie Noord. Nico Plantenga kwam vandaag langs in onze Innovatiewerkplaats om de raamovereenkomst te tekenen. De speerpunten van onze samenwerking zijn het Sociaal Domein & Workcept.nl. Inclusie Noord staat voor een samenleving waarin iedereen telt en mee kan doen. Ze vinden dat elk mens recht heeft […]

Nieuwe Strategische Partner: de Rabobank Noordenveld West Groningen

Sinds gister hebben we een nieuwe strategische partner: de Rabobank Noordenveld West Groningen. Op het kantoor van de Rabobank in Leek hebben Hans Bergsma & Carlo Ezinga de raamovereenkomst ondertekend. We kijken ernaar uit om de samenwerking met de Rabobank vorm te geven. We gaan voornamelijk samenwerken op het gebied van talentontwikkeling van jongeren en […]

Nieuwe Regio Partner: de Kredietunie Westerkwartier

Vandaag zijn we weer een lid rijker: de Kredietunie Westerkwartier. Voorzitter Ronald Seinen kwam vandaag langs in onze Innovatiewerkplaats om de raamovereenkomst te tekenen. We zijn erg blij om de samenwerking met de Kredietunie verder vorm te geven. We waren al betrokken bij de oprichting van deze Unie en hebben veel gelijkenissen in waarden. De […]

Serious gaming is hot!

Daarom gaan bedrijfseconomie studenten Joshua Pie & Rene Bouma voor de Gebiedscoöperatie Westerkwartier onderzoeken hoe Serious gaming ingezet kan worden voor het begeleiden en faciliteren van processen rond gebiedsontwikkeling.   Volgens recent onderzoek heeft gamification zelfs de potentie als het om verandermanagement gaat een megatrend te worden. Ook binnen de (semi-) publieke sector wordt gamification […]

De mensen van de Coöperatie: Joyce Kuiken – Architect

Joyce is architect met affiniteit voor compact, energie-neutraal en sociaal bouwen. Dat wil zeggen dat ze graag samenwerkt met andere partijen in de bouw om samen met opdrachtgevers tot woningen, gebouwen of ontwerpen te komen die passen bij wensen en mogelijkheden. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord is daarbij een uitgangspunt. Dus niet […]

Nieuwe Regio Partner: Countryside Tours Groningen

Sinds 5 oktober hebben we een nieuw lid van de coöperatie: Countryside Tours Groningen, de bemiddelaar voor groepsreizen in en rond het Westerkwartier. Donderdagmiddag tekende directeur Jenze Kingma de raamovereenkomst en we kregen een prachtige model-bus van hem cadeau! We kijken enorm uit naar de samenwerking. Voor meer informatie over ons nieuwe lid kun je […]

Nieuwe studenten bouwen mee aan regionale voedselketens

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt met tal van partners aan een duurzame regionale voedselketen. Een voedselketen met goed en gezond eten, minder milieubelasting, productie, verwerking en afzet in de regio, meer werkgelegenheid in de regio en eerlijke prijzen voor alle schakels in de keten. Eén van de partners waarmee we hieraan werken is het onderwijs. Ieder […]

Middag-Humsterland neemt vervolg visiedocument in eigen handen

Gebiedscoöperatie Westerkwartier ondersteunt de innovatiewerkgroepen In de periode van april tot en met juni 2017 hebben ondernemers, dorpsverenigingen, inwoners en experts een nieuw visiedocument opgesteld voor het Middag-Humsterland. Het Middag-Humsterland is de afgelopen periode veel in het nieuws geweest, omdat dit Nationale Landschap na een volksraadpleging vanaf 2019 in zijn geheel onderdeel van de nieuwe […]